Novi Heder 2021 001 1

UNUTRAŠNjA STRANA VETRA PREVEDENA U KINI. TO JE PETA PAVIĆEVA KNjIGA PREVEDENA NA KINESKI

Unutrašnja strana vetra ili Roman o Heri i Leandru  publikovana je jesenas u Kini. Izdavač je, kao i uvek Šangaj Translejšen Pablišing Haus (Shangai Translation Publishing House). A prevodilac je isti kao i za  Hazarski rečnik, Cao Yiyuanong. Ovo je Pavićeva peta prevedena knjiga na kineski. Uz nekoliko izdanja  Hazarskog rečnika  i  Poslednje ljubavi u CarigraduDrugog tela,  Šešira od riblje kože, sada se pojavljuje i  Unutrašnja strana vetra.

13 11 2023 0001

SLIKE SVIH TRENUTNO PREVEDENIH PAVIĆEVIH KNjIGA NA KINESKI

13 11 2023 0002

 

 

Književnoistorijska i esejistička dela Milorada Pavića

Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“ iz Novog Sada je ove godine, zajedno sa Narodnom bibliotekom Srbije, započeo trogodišnji kapitalni projekat objavljivanja Sabranih dela književnoistorijskih studija i esejistike Milorada Pavića, knjiga koje nisu objavljivane proteklih 30 godina. Ukupno će biti objavljeno devet  knjiga, a ove godine su već objavljene prve tri knjige:

  1. „Istorija srpske književnosti baroknog doba”
  2. „Istorija srpske književnosti klasicizma”
  3. „Istorija srpske književnosti predromantizma”.

16 10 2023 0001

”Milorad Pavić je svakako jedan od najvažnijih srpskih književnih istoričara 20. veka, o čemu svedoče njegovi brojni novi uvidi u zaboravljene pisce i epohe naše literarne baštine (Venclović, barok, klasicizam i predromantizam...) koji su prihvaćeni i visoko vrednovani u nauci o srpskoj književnosti. Ponovno izdanje ovih radova svakako predstavlja značajan doprinos domaćoj i evropskoj akademskoj zajednici gde oni imaju status obavezne (ili, shodno predmetu, sekundarne) literature, ali i kompletnijem uvidu u stvaralaštvo jednog od najznačajnijih književnika poslednjih decenija 20. i početka 21. veka...

”Književnoistorijska i esejistička dela Milorada Pavića” ne podrazumevaju njihovo puko reizdanje već i priređivanje tekstova po savremenim tekstološkim načelima, prateću naučnu literaturu uključujući i bibliografsko-recepcijska izučavanja tih dela od njihovog prvog objavljivanja do danas - što zahteva obimna istraživanja i angažovanje saradnika za svaku knjigu pojedinačno”, navodi glavni priređivač i urednik, Pavićev dugogodišnji najbliži saradnik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, prof. emeritus dr Sava Damjanov.

Naredne 2024. godine biće objavljene studije o piscima kojima se Milorad Pavić čitav život bavio (a neki su postali i junaci njegove beletristike) kao što su Gavril Stefanović Venclović i Vojislav Ilić, da bi se 2025. godine, objavljivanje Književnoistorijskih i esejističkih dela Milorada Pavića završilo njegovim zbirkama eseja.

Izdavači: Kulturni centar Vojvodine “Miloš Crnjanski” (Novi Sad) i Narodna biblioteka Srbije (Beograd). 

40 prevoda  „Hazarskog rečnika“ za 40 godina od prvog objavljivanja

Iduće, 2024. godine biće ravno 40 godina od prvog objavljivanja „Hazarskog rečnika“ Milorada Pavića (Prosveta, 1984).

Ovaj roman ima svoje mesto u svetskoj kulturnoj baštini. Preveden je na 40 jezika, koristi se u nastavi na fakultetima i školama diljem sveta, po njemu su rađene pozorišne predstave, filmovi, slike, skulpture, instalacije, stripovi, performansi, ilustracije, digitalna i audio izdanja

Sve prevode i sve slike knjiga možete videti na sledećim linkovima LINK 1  i LINK 2

Jedini veliki svetski jezik na koji „Hazarski rečnik“ nije preveden je – arapski.

Samo su 2018.u časopisu štampani odlomci iz Zelene (islamske) knjige ovog romana. Pasusi iz Hazarskog rečnika

Treća banka

40Godina H R 0002a

Interesantna je ilustracija koja prati arapski prevod.

447

Životna priča Jasmine Mihajlović

Život je, kaže, posvetila književniku i akademiku SANU Miloradu Paviću. I danas, kad ga nema već 14 godina, ona brine o svemu što se tiče njegovog lika i dela. Njihov brak je od prvog dana intrigirao javnost, pre svega zbog tridesetogdišnje razlike u godinama. Ona s tim nije imala problem. Naprotiv. Pa tako i sada o svemu što je doživela govori bez zadrške