Novi Heder 2021 001 1

PAVIĆEVA POSLEDNJA KNJIGA „VEŠTAČKI MLADEŽ“ PONOVO MEĐU ČITAOCIMA

Knjiga „Veštački mladež“ poslednje napisano i publikovano delo Milorada Pavića iz 2009, ponovo je među čitaocima.

Sumatra Mart 2023 00002

Izdavač Sumatra je štampao knjigu sa Pogovorom Mine Đurić.

Pre toga je pod naslovom „Veštački mladež. Tri kratka nelinearna romana o ljubavi“  objavila Matica srpska u Novom Sadu. Knjiga je prevedena na češki i ruski jezik, a Vulkan ju je u Izabranim delima štampao zajedno sa romanom „Drugo telo“ s obzirom da oba naslova („Drugo telo“ i „Veštački mladež“) spadaju među Pavićeve poslednje knjige

Izdavač Sumatra je reizdao šest dugo neobjavljivanih knjiga, pre svega Pavićeve pesme „Palimpsesti“, a potom i naslove „Zvezdani plašt“, „Mali noćni roman“, „Pozorište od hartije“, „Sedam smrtnih grehova“ i „Veštački mladež“.

Sumatra Mart 2023 00001