Novi Heder 2021 001 1

Нова књига Јасмине Михајловић и Милорада Павића

There is no translation available!

Перевод недоступен!


У издању београдског издавача Чигоје изашла је нова књига Јасмине Михајловић и Милорада Павића под насловом „Љубавни роман у две приче“. Женску причу је написала Ј. М. а мушку М. П. Обе се спајају у штиво које се, како пише београдска штампа, „брзо чита али дуго памти“.