Novi Heder 2021 001 1

Легат Милорада Павића се поверава на чување Библиотеци града Београда; интервју о Легату

25 12 2021 001

Милорад Павић је још 1992. године завештао свој Легат Граду Београду. Од 2019. је рађено на ревизији Уговора из 1992, јер је време показало да је потребно институционално и оперативно старање, те је Секретаријат за културу града Београда организовао рад на стручном пописивању грађе (библиотека, архива, уметнине), које је резултирало децембра 2021. потписивањем ревидираног Уговора између Града Београда (градоначелник Зоран Радојичић), Јасмине Михајловић (супруга), Ивана Павића (син) и Библиотеке града Београда (директорка Јасмина Нинков).

У великом послу пописивања заоставштине су учествовали Библиотека града Београда, Архив града Београда, Музеј града Београда, Секретаријат за културу на челу са секретаром за културу Иваном Карлом и његовим замеником, Јованом Јовановићем.

Правном тематиком су се бавили тимови Скупштине града, Секретаријата за културу и Библиотеке града Београда.

*

У вези са Легатом Милорада Павића, Јасмина Михајловић је дала интервју Смиљани Попов, ауторки серијала "Београд за почетнике".

"Они данас који воле и познају овај град, не познају га на основу онога што су у њему видели или дотакли. Његов највећи и можда најлепши део је онај који је нетрагом нестао, па га више никада нећемо видети, снимити или додирнути. Али, историји припада и онај њен нестали део, који се више никада неће моћи реконструисати, онај део историје који се налази у нама, а не у свету..." (Милорад Павић)

Pavic 665x317

 Детаљније>>>>>