Novi Heder 2021 001 1

Дела

Portret Milorada Pavica-1

Аутор: Феђа Соретић
Creative Commons Attribution new iconАуторство - Дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела,
као и прерада оригинала, под условом да се наведе име аутора

 

 1. Палимпсести, песме,  Нолит, Београд 1967, 63 стр.
 2. Историја српске књижевности барокног доба, Нолит, Београд 1970, 527 стр.
 3. Месечев каменпесме, Нолит, Београд 1971, 118 стр.
 4. Војислав Илић и европско песништвоМатица српска, Нови Сад 1971, 367 стр.
 5. Гаврил Стефановић Венцловић, СКЗ, Београд 1972, 326 стр.
 6. Војислав Илић, његово време и дело, Просвета, Београд 1972, 346 стр.
 7. Гвоздена завеса, приче, Нови Сад 1973, 222 стр.
 8. Језичко памћење и песнички облик, огледи, Матица српска, Нови Сад 1976, 429 стр.
 9. Коњи светога Марка, приче, Просвета, Београд 1976, 159 стр.
 10. Историја српске књижевности класицизма и предромантизма, Нолит, Београд 1979, 572 стр.
 11. Руски хрт, приче, Слово љубве, Београд 1979, 215 стр.
 12. Нове београдске приче, Нолит, Београд 1981, 360 стр.
 13. Душе се купају последњи путпоезија и проза, Матица српска, Нови Сад 1982, 145 стр.
 14. Рађање нове српске књижевности, СКЗ, Београд 1983, 631 стр.
 15. Хазарски речник. Роман-лексикон у 100.000 речи, Просвета, Београд 1984, 242 стр.
 16. Историја, сталеж и стил, огледи, Матица српска, Нови Сад 1985, 281 стр.
 17. Предео сликан чајем. Роман за љубитеље укрштених речи, Просвета, Београд, 1988, 375 (525) стр.
 18. Изврнута рукавица, приче, Матица српска, Нови Сад 1989, 180 стр.
 19. Кратка историја Београда / A Short History of Belgrade, (двојезично издање), Просвета, Београд 1990, 68 стр.
 20. Унутрашња страна ветра или роман о Хери и Леандру, Просвета, Београд 1991, 115+98 стр.
 21. Историја српске књижевности 2, 3, 4(Барок, Класицизам, Предромантизам), Досије и Научна књига, Београд, 1991, 225 + 181 + 181 стр.
 22. Позоришни јеловник за увек и дан више, Бата, Београд 1993, 134 стр.
 23. Последња љубав у Цариграду. Приручник за гатање, Просвета, Београд 1994, 195 стр.
 24. Шешир од рибље коже. Љубавна прича, ДраганићБеоград 1996, 80 стр.
 25. Стаклени пуж. Приче са Интернета, ДеретаБеоград, 1998, 154 + 12 стр.
 26. Милорад Павић, Јасмина Михајловић. Две которске приче , Дерета, Београд 1998, 52 + 71 стр.
 27. Глинена армија , Интерпрес, Београд 1999, (Библиофилско издање)
 28. Кутија за писање , Дерета, Београд 1999, 171 стр.
 29. Звездани плашт. Астролошки водич за неупућенеДерета, Београд 2000, 186 стр.
 30. Страшне љубавне приче, изабране и нове. Плато, Београд 2001, 215 стр.
 31. Седам смртних грехова. Плато, Београд 2002, 173 стр.
 32. Две интерактивне драме – Кревет за троје, Стаклени пуж. Дерета, Београд 2002, 150 стр.
 33. Две лепезе из Галате – Стаклени пуж и друге приче. Дерета, Београд 2003, 167 стр.
 34. Невидљиво огледало – Шарени хлеб (роман за децу и остале). Дерета, Београд 2003, 84 + 70 стр.
 35. Уникат. Роман делта са 100 крајева. Дерета, Београд 2004, 170 стр.
 36. Плава свеска. Свих 100 завршетака Униката. Дерета, Београд 2004, 118 стр.
 37. Интерактивне драме: Заувек и дан више; Кревет за троје; Стаклени пуж. Дерета, Београд 2004, 274 стр.
 38. Јасмина Михајловић, Милорад Павић – Љубавни роман у две приче. Чигоја, Београд 2004, 63 стр.
 39. Прича која је убила Емилију Кнор. (на српском и енглеском) Дерета, Београд 2005, 44 + 50 стр.
 40. Роман као држава и други огледи. Плато, Београд 2005, 176 стр.
 41. Свадба у купатилу – Весела игра у седам слика. Дерета, Београд 2005, 104 стр.
 42. Друго тело. Побожни роман. Дерета, Београд 2006, 310 стр.
 43. Позориште од хартије. Роман антологија или Савремена светска прича. Завод за уџбенике, Београд 2007, 240 стр.
 44. Љубавне песме принцезе Атех из Хазарског речника - монографија. Слике: Драган Стојков. Сезам медико д.о.о. Београд, Орфеус Нови Сад, 2007, 67 стр.
 45. Све приче. Завод за уџбенике, Београд 2008, 450 стр.
 46. Вештачки младеж. Три кратка нелинеарна романа о љубавиМатица српска, Нови Сад 2009, 157 стр.

Прво издање „Хазарског речника“ – 1984.

***

САБРАНА, ЦЕЛОКУПНА И ИЗАБРАНА ДЕЛА

1. ИЗАБРАНА ДЕЛА МИЛОРАДА ПАВИЋА. – Београд, Сарајево, Приштина, Нови Сад: Просвета, Народна књига, Српска књижевна задруга, Свјетлост, Јединство, Матица српска, 1985. – 4 књ.

Књ. 1: Хазарски речник. Роман-лексикон у 100.000 речи. – 242 стр.
Књ. 2: Српске приче. [Избор: Раша Ливада]. – 199 стр.
Књ. 3: Атлас ветрова. [Избор: Раша Ливада]. – 253 стр.
Књ. 4: Мали ноћни роман. Хиландарска повест. – 157 стр.

2. ИЗАБРАНА ДЕЛА МИЛОРАДА ПАВИЋА. – Београд, Сарајево, Приштина, Нови Сад: Просвета, Народна књига, Српска књижевна задруга, Свјетлост, Јединство, Матица српска, 1988. – 4 књ.

Књ. 1: Хазарски речник. Роман-лексикон у 100.000 речи. – 302 стр.
Књ. 2: Српске приче. [Избор: Раша Ливада]. – 184 стр.
Књ. 3: Атлас ветрова. [Избор: Раша Ливада]. – 237 стр.
Књ. 4: Предео сликан чајем. Роман за љубитеље укрштених речи. – 395 стр.

3. САБРАНА ДЕЛА МИЛОРАДА ПАВИЋА. – Београд: Просвета, 1990. – 7 књ.

Књ. 1: Гвоздена завеса. Приче. – 204 стр.
Књ. 2: Коњи светога Марка. Приче. – 183 стр.
Књ. 3: Руски хрт. Приче. – 266 стр.
Књ. 4: Изврнута рукавица. Приче. – 177 стр.
Књ. 5: Хазарски речник. Роман-лексикон у 100.000 речи. – 412 стр.
Књ. 6: Предео сликан чајем. Роман. – 400 стр.
Књ. 7: Анахорет у Њујорку. Песме. – 305 стр.

4. ИЗАБРАНА ДЕЛА МИЛОРАДА ПАВИЋА / приредила Јасмина Михајловић. – Београд: Бата, Орбис, North American. – 5 књ.

Књ. 1: Гвоздена завеса. Приче. [Предговор Јасмине Михајловић]. – 245 стр.
Књ. 2: Коњи светога Марка. Приче. [Предговор Саве Бабића]. – 216 стр.
Књ. 3: Руски хрт. Приче. [Предговори Алена Боскеа и Драшка Ређепа]. – 287 стр.
Књ. 4: Изврнута рукавица. Приче. [Предговори Зорана Глушчевића и Јована Делића]. – 214 стр.
Књ. 5: Заувек и дан више. Позоришни јеловник. [Био-библиографски прилози]. – 136 стр.

5. ЗАПИС НА КОЊСКОМ ЋЕБЕТУ. НОВЕ БЕОГРАДСКЕ ПРИЧЕ / Милорад Павић. Избор и поговор: Александар Јерков. – Београд: Драганић, 1994. – 281 стр.

6. ЛЕТЕЋИ ХРАМ. ПОЕЗИЈА / Милорад Павић. Избор и поговор: Драшко Ређеп. – Зрењанин: Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, „Зенит“, 1995. – 155 стр.

7. МЕДИТЕРАНСКЕ ПРИЧЕ / Милорад Павић. Избор и поговор: Александар Јерков. – Подгорица: Октоих, 1995. – 179 стр.

8. САБРАНА ДЕЛА МИЛОРАДА ПАВИЋА. – Београд: Драганић, 1996. – 10 књ.

Књ. 1: Гвоздена завеса. Приче. – 180 стр.
Књ. 2: Коњи светога Марка. Приче. – 182 стр.
Књ. 3: Руски хрт. Приче. – 238 стр.
Књ. 4: Изврнута рукавица. Приче. – 174 стр.
Књ. 5: Хазарски речник. Роман-лексикон од 100.000 речи. – 360 стр.
Књ. 6: Предео сликан чајем. Роман за љубитеље укрштених речи. – 427 стр.
Књ. 7: Унутрашња страна ветра или Роман о Хери и Леандру. – 160 стр.
Књ. 8: Последња љубав у Цариграду. Роман-тарот. – 207 стр.
Књ. 9: Заувек и дан више. Позоришни јеловник. [Поговор: Александар Јерков]. – 182 стр.
Књ. 10: Анахорет у Њујорку. Песме. [Биобиблиографија Милорада Павића: Јасмина Михајловић]. – 421 стр.

9. АНЂЕО С НАОЧАРИМА. ПАНОНСКЕ ЛЕГЕНДЕ / Милорад Павић. Избор и поговор: Јован Зивлак. – Београд: Драганић, 2000. – 249 стр.

10. СТРАШНЕ ЉУБАВНЕ ПРИЧЕ / Милорад Павић. – Београд: Плато, 2001. – 215 стр.

11. НАЈЛЕПШЕ ПРИЧЕ МИЛОРАДА ПАВИЋА. – Београд: Дерета, 2002. – 6 књ.

Књ. 1: Прича о трави. – 200 стр.
Књ. 2: Врата сна. – 211 стр.
Књ. 3: Девет киша. – 214 стр.
Књ. 4: Царски рез. – 266 стр.
Књ. 5: Стаклени пуж. – 147 стр.
Књ. 6: Две которске приче (са Јасмином Михајловић). – 96 стр.

12. ДВЕ ЛЕПЕЗЕ ИЗ ГАЛАТЕ, СТАКЛЕНИ ПУЖ И ДРУГЕ ПРИЧЕ / Милорад Павић. Београд: Дерета, 2003. – 167 стр.

13. СВЕ ПРИЧЕ / Милорад Павић. Приредио: Петар Пијановић. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2008. – 450 стр.

14. . ИЗАБРАНА ДЕЛА МИЛОРАДА ПАВИЋА. Избор и поговор: Александар Јерков. – Београд: Вулкан, 2014. – 10 књ.

Књ. 1: Хазарски речник. – 292 стр.
Књ. 2: Предео сликан чајем. – 324 стр.
Књ. 3: Унутрашња страна ветра. – 110 стр.
Књ. 4: Последња љубав у Цариграду. Уникат. – 227 стр.
Књ. 5: Друго тело. Вештачки младеж. – 293 стр.
Књ. 6: Београдске приче. – 215 стр.
Књ. 7: Медитеранске приче. – 159 стр.
Књ. 8: Српске приче. – 142 стр.
Књ. 9: Мали је свет. – 151 стр.
Књ. 10: Последња прича. – 214 стр.

15. Милорад Павић - критичко издање "Хазарског речника", едиција Десет векова српске књижевности, Матица српска, Нови Сад, 2019.

У антологијској едицији Десет векова српске књижевности, коју издаје Матица српска, изашла је књига Милорад Павић (десето коло, 2019). Приређивач је др Јелена Марићевић. Књига садржи критичко издање Хазарског речника, обиман предговор приређивача под насловом Лет кроз пределе Павићеве Византије, избор из поезије и прозе, хронологију, селективну библиографију, као и неколико репрезентативних текстова о Павићу других аутора.

16. Романи (Хазарски речник, Предео сликан чајем, Унутрашња страна ветра, Последња љубав у Цариграду, Уникат и Друго тело) - "Космос" Београд - "Нова књига" Подгорица, 2019.