Novi Heder 2021 001 1

ЛЕГАТ МИЛОРАДА ПАВИЋА ПОД ОКРИЉЕМ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Према уговору-завештању из 1992. Павић је граду Београду оставио све своје књиге, рукописе, библиотеку, архиву и одређене уметничке предмете из 18. века. Такође, имовинско власништво над простором Легата има град Београд.

10-10-2019-004

Секретаријат за културу Београда под чијом је директном ингеренцијом Легат Милорада Павића, организовао је детаљан рад на пописивању заоставштине. Вишемесечни рад библиотекара Библиотеке града, архивара из Архива Београда и кустоса из Музеја града Београда, имао је за циљ уз пописивање и печатирање, да обезбеди дигитални приступ грађи.

Старатељи над Легатом су супруга Јасмина Михајловић и син Иван Павић.