Novi Heder 2021 001 1

Књижевноисторијска и есејистичка дела Милорада Павића

Културни центар Војводине „Милош Црњански“ из Новог Сада је ове године, заједно са Народном библиотеком Србије, започео трогодишњи капитални пројекат објављивања Сабраних дела књижевноисторијских студија и есејистике Милорада Павића, књига које нису објављиване протеклих 30 година. Укупно ће бити објављено девет  књига, а ове године су већ објављене прве три књиге:

  1. „Историја српске књижевности барокног доба”
  2. „Историја српске књижевности класицизма”
  3. „Историја српске књижевности предромантизма”.

16 10 2023 0001

”Милорад Павић је свакако један од најважнијих српских књижевних историчара 20. века, о чему сведоче његови бројни нови увиди у заборављене писце и епохе наше литерарне баштине (Венцловић, барок, класицизам и предромантизам...) који су прихваћени и високо вредновани у науци о српској књижевности. Поновно издање ових радова свакако представља значајан допринос домаћој и европској академској заједници где они имају статус обавезне (или, сходно предмету, секундарне) литературе, али и комплетнијем увиду у стваралаштво једног од најзначајнијих књижевника последњих деценија 20. и почетка 21. века...

”Књижевноисторијска и есејистичка дела Милорада Павића” не подразумевају њихово пуко реиздање већ и приређивање текстова по савременим текстолошким начелима, пратећу научну литературу укључујући и библиографско-рецепцијска изучавања тих дела од њиховог првог објављивања до данас - што захтева обимна истраживања и ангажовање сарадника за сваку књигу појединачно”, наводи главни приређивач и уредник, Павићев дугогодишњи најближи сарадник на Филозофском факултету у Новом Саду, проф. емеритус др Сава Дамјанов.

Наредне 2024. године биће објављене студије о писцима којима се Милорад Павић читав живот бавио (а неки су постали и јунаци његове белетристике) као што су Гаврил Стефановић Венцловић и Војислав Илић, да би се 2025. године, објављивање Књижевноисторијских и есејистичких дела Милорада Павића завршило његовим збиркама есеја.

Издавачи: Културни центар Војводине “Милош Црњански” (Нови Сад) и Народна библиотека Србије (Београд).