Novi Heder 2021 001 1

November 2019

53939

PREDSTAVLjEN ZBORNIK "PISCI PAVIĆU"

U Biblioteci grada Beograda predstavljen je zbornik "Pisci Paviću", čiji je priređivač Mihajlo Pantić. Knjiga je deo izložbe Bibiloteke "Pavić od Š do A", te je i izdavač zbornika ... read more..

54137

Milorad Pavić - Citizen of World Literature

Matica Srpska from Novi Sad has published a comprehensive collection entitled "Milorad Pavić: Citizen of World Literature", about the reception of Pavić's work across all languag read more..

50314

PREMIJERA DRAME "KREVET ZA TROJE" MILORADA PAVIĆA - PRVI PUT U SRBIJI

Predstava "Krevet za troje" nastala je kao rezultat doktorskog umetničkog projekta studentkinje Ivane Tomić pod mentorstvom prof. Ivane Vujić. U režiji Ane Popović i Marije Barna-L... read more..

48814

LEGAT MILORADA PAVIĆA POD OKRILjEM BIBLIOTEKE GRADA BEOGRADA

Prema ugovoru-zaveštanju iz 1992. Pavić je gradu Beogradu ostavio sve svoje knjige, rukopise, biblioteku, arhivu i određene umetničke predmete iz 18. veka. Takođe, imovinsko vlasni... read more..

Results 1 - 4 of 4