Novi Heder 2021 001 1

„Roman kao država i drugi ogledi“ Milorada Pavića

Izdavačka kuća „Plato“ objavila je ovih dana u biblioteci „Posle Orfeja“ oglede Milorada Pavića o savremenoj književnosti i autopoetičke eseje u knjizi „Roman kao država“ koju je priredila Jelena Pavić. Knjiga je u prevodu na ruski jezik štampana u Moskvi 2004. godine u izdavačkoj kući „ZebraE“. Sada se isti tekstovi pojavljuju i u originalu.