Novi Heder 2021 001 1

PARISKI POLjUBAC OBJAVLjEN U ELEKTRONSKOM IZDANjU NA Amazon.com – Kindl

Roman Jasmine Mihajlović, Pariski poljubac objavljen je u oktobru 2011. kao elektronska knjiga u okviru edicije Amazon.com – Kindl. Knjigu je na engleski prevela Dragana Rajkov. Ovo je drugi prevod pomenutog romana. Ruska verzija Pariskog poljupca izašla je u Sankt-Petersburgu, 2007. godine, u izdanju Azbuke i prevodu Larise Saveljeve.