Novi Heder 2021 001 1

Pavićevo književno veče u atinskoj koncertnoj dvorani „Megaron“

Dvadeset šestog februara 2007. održano je književno veče Milorada Pavića u čuvenom atinskom „Megaronu“. Nedavno je tamo gostovao nobelovac Derek Volkot. Kniiževno veče Milorada Pavića pod nazivom „Stranice koje najviše volim“ sastojalo se od čitanja na srpskom i u grčkom prevodu odlomaka iz romana, jedne pripovetke i razgovora sa posetiocima. Srpski ambasador u Atini gospođa Ljiljana Baćević priredila je tim povodom prijem za Milorada Pavića i njegovu suprugu književnicu Jasminu Mihajlović.

Pavić se ovom prilikom sreo i sa svojim izdavačima, prevodiocima na grčki i sa svojim zastupnikom u ovoj zemlji gospođom Zozo Lidoriki. Prilikom Pavićevog boravka u Atini grčki listovi Tanea, Tovima i Elefterotipia doneli su razgovore sa piscem a na grčki je tom prilikom prevedena i jedna Pavićeva priča. Paviću je u Grčkoj prevedeno sedam knjiga i objavljena je jedna knjiga razgovora. Izdavač Kastanioti priprema Pavićeve priče u izboru autora, a Estija će objaviti novi Pavićev roman „Drugo telo“ i knjigu Jasmine Mihajlović i Milorada Pavića „Ljubavni roman u dve priče“.