Novi Heder 2021 001 1

Književnoistorijska i esejistička dela Milorada Pavića

Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“ iz Novog Sada je ove godine, zajedno sa Narodnom bibliotekom Srbije, započeo trogodišnji kapitalni projekat objavljivanja Sabranih dela književnoistorijskih studija i esejistike Milorada Pavića, knjiga koje nisu objavljivane proteklih 30 godina. Ukupno će biti objavljeno devet  knjiga, a ove godine su već objavljene prve tri knjige:

  1. „Istorija srpske književnosti baroknog doba”
  2. „Istorija srpske književnosti klasicizma”
  3. „Istorija srpske književnosti predromantizma”.

16 10 2023 0001

”Milorad Pavić je svakako jedan od najvažnijih srpskih književnih istoričara 20. veka, o čemu svedoče njegovi brojni novi uvidi u zaboravljene pisce i epohe naše literarne baštine (Venclović, barok, klasicizam i predromantizam...) koji su prihvaćeni i visoko vrednovani u nauci o srpskoj književnosti. Ponovno izdanje ovih radova svakako predstavlja značajan doprinos domaćoj i evropskoj akademskoj zajednici gde oni imaju status obavezne (ili, shodno predmetu, sekundarne) literature, ali i kompletnijem uvidu u stvaralaštvo jednog od najznačajnijih književnika poslednjih decenija 20. i početka 21. veka...

”Književnoistorijska i esejistička dela Milorada Pavića” ne podrazumevaju njihovo puko reizdanje već i priređivanje tekstova po savremenim tekstološkim načelima, prateću naučnu literaturu uključujući i bibliografsko-recepcijska izučavanja tih dela od njihovog prvog objavljivanja do danas - što zahteva obimna istraživanja i angažovanje saradnika za svaku knjigu pojedinačno”, navodi glavni priređivač i urednik, Pavićev dugogodišnji najbliži saradnik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, prof. emeritus dr Sava Damjanov.

Naredne 2024. godine biće objavljene studije o piscima kojima se Milorad Pavić čitav život bavio (a neki su postali i junaci njegove beletristike) kao što su Gavril Stefanović Venclović i Vojislav Ilić, da bi se 2025. godine, objavljivanje Književnoistorijskih i esejističkih dela Milorada Pavića završilo njegovim zbirkama eseja.

Izdavači: Kulturni centar Vojvodine “Miloš Crnjanski” (Novi Sad) i Narodna biblioteka Srbije (Beograd).