РЕЦЕПЦИЈА

Штампа

Књиге о Павићу

1. Михајловић, Јасмина. Прилог за библиографију Милорада Павића, Београд, Просвета, 1991, стр. 231-305. (објављено засебно и као део књиге: „Анахорет у Њујорку“ у Сабраним делима, Београд, Просвета, 1990). (Садржај: попис свих књига М. Павића – лепа књижевност, преводи књижевних дела, научних и теоријских дела, хронолошка библиографија књижевних дела објављених у новинама и часописима и сабраним делима 1964-1990, хронолошки сређена литература о М. Павићу 1952-1990)

Штампа

Критичари кажу

У својој земљи Павић је од часа када је објавио Хазарски речник одмах био прихваћен од критике на најбољи могући начин. Први приказ те „књиге будућности“ антиципирао је много тога што ће критика у свету тек имати да каже: „Ово чудо од књиге је истовремено роман, збирка приповедака, књига стихова, историјска студија, кабалистички приручник, једном речју – апсолутна књижевност.“ (Раша Ливада) „Независно од времена у којем се дешава радња романа, његов текст као да је исписала мудра рука древних, сакралних, митско-магијских жреца и опсенара, оних који држе у својој руци тајну људске судбине, али отварају шаку само после великих подвига и искушења, у тренутку када се више ништа не може изменити…“ (Зоран Глушчевић).

Штампа

Павић и постмодерна

 1. Kordić, Radoman. Postmodernistička ukrštenica. Milorad Pavić: Predeo slikan čajem i Hazarski rečnik, Književna kritika, Beograd, mart-april 1989, XX, 2, str. 69-85.
 2. Jerkov, Aleksandar. Nova tekstualnost. Pogovor Sabranim delima Milorada Pavića, u knjizi „Anahoret u Njujorku“ u okviru sabranih dela M.Pavića Beograd, Prosveta, 1990, str. 175-227. (upor. takodje: Nova tekstualnost, Podgorica, Beograd, Nikšić Oktoih, Prosveta, Unireks, 1992, str. 163-221).
Штампа

Павић и хипербелетристика

Robert Coover, poznati američki pisac i profesor na Brown University (New York), u svom tekstu The End of Books (THE NEW YORK TIMES, June 21, 1992), koji bi se mogao nazvati programskim na jedan specifičan način, i u ovećem članku pod naslovom: Hyperfiction: Novels for the Computer (THE NEW YORK TIMES, August 29, 1993), govori o pojavi nastaloj u Americi u okviru postmoderne, pa proširenoj na Evropu i Japan.

Штампа

Подаци о рецепцији

Хазарски речник – роман лексикон у 100.000 речи (1984) преведен је до сада на 24 језика. Као најбољи роман у Југославији 1984. добио је НИН-ову награду, као и награду Роман деценије (1992); New York Times га је уврстио међу седам најлепших књижевних дела објављених у САД 1988; на листама бестселера био је на првом месту у Француској и на трећем месту у Енглеској (видети преглед издања).

Штампа

Посебни бројеви часописа

 1. Књижевност, Београд, Новембар 1988, 11. (Биографија М. Павића од Радована Поповића: Да ли писац Хазарског речника постоји? као и прилози следећих аутора : Предраг Палавестра, Павле Зорић, Драшко Ређеп, Сава Бабић, Младен Срђан Воларевић, Boris Groys).
 2. The World & I, Washington, November 1988, Vol. 3, No 11. (Charles Simic, Peter B. Golden, Predrag Palavestra, V. D. Mihailovich).
Штампа

Видео снимци

Канал Милорада Павића

Листа:

ДОМАЋИ МЕДИЈИ:

 1. Балканском улицом https://www.youtube.com/watch?v=FMv81cwYgeg  1.12.2012. 
 2. Интимно о књижевностиi https://www.youtube.com/watch?v=OAXmx26Nvns  19. 2.2013. ; 15:32-18:00
 3. Емисија ''Метрополис'' https://www.youtube.com/watch?v=rdQjKegHHas 14.12.2009.
 4. Представа ''Заувек и дан више'' https://www.youtube.com/watch?v=9PRxp240rA8  19.3.2014.
 5. Прилог о споменику у Москви https://www.youtube.com/watch?v=aCri7fMZZEM  9.6.2014.
 6. ''Шарени хлеб'' https://www.youtube.com/watch?v=mRizr65nLeM  23.1.2011. 
 7. Прилог о 30 година од првог издања ''Хазарског речника'' - Дневник 2, РТС, 06.07.2014
  http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/8/Култура/1641905/Три+деценије+"Хазарског+речника"+.html
 8. https://youtu.be/LYLW_C9PR4w
 9. https://youtu.be/k5i2A0OMEdQ
 10. https://youtu.be/8kLBRq-yPdI
 11. http://studiob.rs/info/vest.php?id=129865

ИНОСТРАНИ МЕДИЈИ:

 1. Siete pecados capitales  Milorad Pavic https://www.youtube.com/watch?v=LIKukIUeA3g 18.12.2013.
 2. Milorad Pavic El Vendedor de Sueños por Jose Pepe Gordon Imaginantes Televisa https://www.youtube.com/watch?v=NYN4YDXq7aU&list=PL4UwMUcscF7jCB6XrkE-gi-mZ4SW4vMSL 8.1.2012.
 3. Segundo cuerpo de Milorad Pavic- Resena de Fernando Figueroa Sanchez https://www.youtube.com/watch?v=HG03sA3V-UI 13.1.2012.
 4. Dictonary of the Khazars: Tribute https://www.youtube.com/watch?v=qKJ0pufwefI 6.2.2009.
 5. II dizionari dei Chazaria – www.booksweb.tv https://www.youtube.com/watch?v=Bk9lR23ShT8 7.4.2008.
 6. Милорaд Павич https://www.youtube.com/watch?v=FAi3vEjYgeg 29.5.2014.
 7. Милорaд Павич -Страшные любовные истории. Ловцы снов. Аудиокнига https://www.youtube.com/watch?v=t83Erb8_Ni8 6.5.2014.
 8. Милорaд Павич - Страшные любовные истории. Сводный брат. Аудиокнига https://www.youtube.com/watch?v=Fk9kyDSU0QE 6.5.2014.
 9. Милорaд Павич - Страшные любовные истории. Корсет. Аудиокнига https://www.youtube.com/watch?v=Od4KEMTryio 6.5.14.
 10. Милорад Павич - Внутренняя сторона ветра. Роман. Аудиокнига https://www.youtube.com/watch?v=FrZ9OpUrYuY 6.5.14
 11. Tomaž Pandur: Hazarski slovar https://www.youtube.com/watch?v=sk6Rt1ARWGI 17.6.2011.
 12. Прилог о посети Јасмине Михајловић Грузији: https://www.youtube.com/watch?v=WJ1LQnponw0 8.5.2015
 13. Отварање Сајма књига у Грузији: https://www.youtube.com/watch?v=EJ3MivfNuzI 9.5.2015