Галерија Јасмине Михајловић и Милорада Павића

Ауторство - Дозвољено умножавање, дистрибуција
и јавно саопштавање дела,

као и прерада оригинала, под условом да се наведе име аутора