Дела

Portret Milorada Pavica-1

 1. Палимпсести, песме, Нолит, Београд 1967, 63 стр.
 2. Историја српске књижевности барокног доба, Нолит, Београд 1970, 527 стр.
 3. Месечев каменпесме, Нолит, Београд 1971, 118 стр.
 4. Војислав Илић и европско песништвоМатица српска, Нови Сад 1971, 367 стр.
 5. Гаврил Стефановић Венцловић, СКЗ, Београд 1972, 326 стр.
 6. Војислав Илић, његово време и дело, Просвета, Београд 1972, 346 стр.
 7. Гвоздена завеса, приче, Нови Сад 1973, 222 стр.
 8. Језичко памћење и песнички облик, огледи, Матица српска, Нови Сад 1976, 429 стр.
 9. Коњи светога Марка, приче, Просвета, Београд 1976, 159 стр.
 10. Историја српске књижевности класицизма и предромантизма, Нолит, Београд 1979, 572 стр.
 11. Руски хрт, приче, Слово љубве, Београд 1979, 215 стр.
 12. Нове београдске приче, Нолит, Београд 1981, 360 стр.
 13. Душе се купају последњи путпоезија и проза, Матица српска, Нови Сад 1982, 145 стр.
 14. Рађање нове српске књижевности, СКЗ, Београд 1983, 631 стр.
 15. Хазарски речник. Роман-лексикон у 100.000 речи, Просвета, Београд 1984, 242 стр.
 16. Историја, сталеж и стил, огледи, Матица српска, Нови Сад 1985, 281 стр.
 17. Предео сликан чајем. Роман за љубитеље укрштених речи, Просвета, Београд, 1988, 375 (525) стр.
 18. Изврнута рукавица, приче, Матица српска, Нови Сад 1989, 180 стр.
 19. Кратка историја Београда / A Short History of Belgrade, (двојезично издање), Просвета, Београд 1990, 68 стр.
 20. Унутрашња страна ветра или роман о Хери и Леандру, Просвета, Београд 1991, 115+98 стр.
 21. Историја српске књижевности 2, 3, 4(Барок, Класицизам, Предромантизам), Досије и Научна књига, Београд, 1991, 225 + 181 + 181 стр.
 22. Позоришни јеловник за увек и дан више, Бата, Београд 1993, 134 стр.
 23. Последња љубав у Цариграду. Приручник за гатање, Просвета, Београд 1994, 195 стр.
 24. Шешир од рибље коже. Љубавна прича, ДраганићБеоград 1996, 80 стр.
 25. Стаклени пуж. Приче са Интернета, ДеретаБеоград, 1998, 154 + 12 стр.
 26. Милорад Павић, Јасмина Михајловић. Две которске приче, Дерета, Београд 1998, 52 + 71 стр.
 27. Глинена армија, Интерпрес, Београд 1999, (Библиофилско издање)
 28. Кутија за писање, Дерета, Београд 1999, 171 стр.
 29. Звездани плашт. Астролошки водич за неупућенеДерета, Београд 2000, 186 стр.
 30. Страшне љубавне приче, изабране и нове. Плато, Београд 2001, 215 стр.
 31. Седам смртних грехова. Плато, Београд 2002, 173 стр.
 32. Две интерактивне драме – Кревет за троје, Стаклени пуж. Дерета, Београд 2002, 150 стр.
 33. Две лепезе из Галате – Стаклени пуж и друге приче. Дерета, Београд 2003, 167 стр.
 34. Невидљиво огледало – Шарени хлеб (роман за децу и остале). Дерета, Београд 2003, 84 + 70 стр.
 35. Уникат. Роман делта са 100 крајева. Дерета, Београд 2004, 170 стр.
 36. Плава свеска. Свих 100 завршетака Униката. Дерета, Београд 2004, 118 стр.
 37. Интерактивне драме: Заувек и дан више; Кревет за троје; Стаклени пуж. Дерета, Београд 2004, 274 стр.
 38. Јасмина Михајловић, Милорад Павић – Љубавни роман у две приче. Чигоја, Београд 2004, 63 стр.
 39. Прича која је убила Емилију Кнор. (на српском и енглеском) Дерета, Београд 2005, 44 + 50 стр.
 40. Роман као држава и други огледи. Плато, Београд 2005, 176 стр.
 41. Свадба у купатилу – Весела игра у седам слика. Дерета, Београд 2005, 104 стр.
 42. Друго тело. Побожни роман. Дерета, Београд 2006, 310 стр.
 43. Позориште од хартије. Роман антологија или Савремена светска прича. Завод за уџбенике, Београд 2007, 240 стр.
 44. Љубавне песме принцезе Атех из Хазарског речника - монографија. Слике: Драган Стојков. Сезам медико д.о.о. Београд, Орфеус Нови Сад, 2007, 67 стр.
 45. Све приче. Завод за уџбенике, Београд 2008, 450 стр.
 46. Вештачки младеж. Три кратка нелинеарна романа о љубавиМатица српска, Нови Сад 2009, 157 стр.

Прво издање „Хазарског речника“ – 1984.